Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor informatiky

Oddělení kontaktní centrum

Oddělení kontaktní centrum

Kontaktní centrum je pracoviště, které napomáhá při komunikaci mezi pracovníky krajského úřadu a veřejností. Pružně a efektivně odbavuje jak osobní, tak i telefonickou komunikaci směrem k pracovníkům úřadu.

Kontaktní centrum slouží k poskytování základních informací týkajících se krajského úřadu, a to jak veřejnosti, tak i ostatním subjektům veřejné správy.

Mezi jeho hlavní úkoly patří jak zajištění osobní komunikace při odbavení příchozích návštěvníků na informacích úřadu, tak i příjem a zpracování telefonických a e-mailových požadavků, což zahrnuje poskytnutí fundovaných informací o struktuře a fungování krajského úřadu, podání základních informací o činnostech odborů – včetně znalosti personálních změn a osobních kompetencí, nasměrování dotazů na konkrétní kompetentní odbor či pracovníky.

V roce 2009 bylo na kontaktním centru otevřeno pro veřejnost pracoviště Czech Pointu.

Kontaktní centrum současné pomáhá s agendou vydávání zápisových lístků pro studenty. Veškeré informace k zápisovým lístků naleznete na stránkách edulk.cz - zápisový lístek