Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor informatiky

ISP - Informační systém o platech

ISP na KULK má po technické stránce na starosti odbor informatiky. K sumarizaci používáme sumarizační SW od firmy Gordic. Abychom mohli provést sumarizaci je nutné abychom od Vás (pořizovatelů) data dostali v přesně stanoveném formátu. (Rozhraní pro ISP.) 

Na MFČR se registruje pouze správce ISP Krajského úřadu Libereckého kraje. Jednotlivé příspěvkové organizace se neregistrují na MFČR, ale svá data posílájí na adresu ISP Krajského úřadu Libereckého kraje: isp@kraj-lbc.cz ve formátu *.xml. Zde bude provedena kontrola správnosti dat a po té budou data odeslána do centra. O výsledku kontrol budou jednotlivé příspěvkové organizace informováni 

Výkazy zasílejte na adresu isp@kraj-lbc.cz

 

Informační systém o platech je realizován na základě zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb. a nařízení vlády 289/2002 Sb.
 

Zákon o platech   

Zákon č. 143/1992 Sb.,ze dne 13.3.1992
Zákon č. 217/2000 Sb., ze dne 27.6.2000