Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor informatiky

Prohlášení o přístupnosti

Liberecký kraj/Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 se zavazuje k zpřístupnění své stránky www.kraj-lbc.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na : www.kraj-lbc.cz

Stav souladu  

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, úroveň shody A, z důvodu výjimek uvedených níže:

Některé dokumenty získává provozovatel webu od třetích stran již v nepřístupné podobě (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit a zveřejňuje je tedy v podobě, v jaké je má k dispozici.

Na webu jsou historicky uveřejněná fota, obrázky a videa, která postrádají alternativní textový popis. Zrovna tak videa vložená na web mohou postrádat titulky.

Procházení kompletního obsahu webu a uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací (dále jen „zákon“) a s pravidly přístupnosti představuje nepřiměřenou zátěž, takže podle § 7 zákona  toto není zpětně upravováno.

Na stránkách mohou být odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou ve vlastním formátu a k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje provozovatel v souladu s § 7, odst. 4 zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat provozovatele, který se vynasnaží příslušnou informaci uživateli předat
v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 8. 2020 na základě vlastního posouzení provozovatelem.

Prohlášení bylo reevidováno dne 7. prosince 2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Správce obsahu: info@kraj-lbc.cz

Technický správce: info@kraj-lbc.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Kontakt na krajském úřadě: reditel@kraj-lbc.cz

 

Informace o přístupnosti Povodňového portálu Libereckého kraje https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/ a navazující mobilní aplikací  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.position.apps.kraj.lbc.floodportal&hl=csmobilní najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/pristupnost