Odbor informatiky
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor informatiky > Oddělení kontaktní centrum

Oddělení kontaktní centrum

Oddělení kontaktní centrum

Kontaktní centrum je pracoviště, které napomáhá při komunikaci mezi pracovníky krajského úřadu a veřejností. Pružně a efektivně odbavuje jak osobní, tak i telefonickou komunikaci směrem k pracovníkům úřadu.

Kontaktní centrum slouží k poskytování základních informací týkajících se krajského úřadu, a to jak veřejnosti, tak i ostatním subjektům veřejné správy.

Mezi jeho hlavní úkoly patří jak zajištění osobní komunikace při odbavení příchozích návštěvníků na informacích úřadu, tak i příjem a zpracování telefonických a e-mailových požadavků, což zahrnuje poskytnutí fundovaných informací o struktuře a fungování krajského úřadu, podání základních informací o činnostech odborů – včetně znalosti personálních změn a osobních kompetencí, nasměrování dotazů na konkrétní kompetentní odbor či pracovníky.

V roce 2009 bylo na kontaktním centru otevřeno pro veřejnost pracoviště Czech Pointu.
 


Kontaktní centrum - statistiky 2005    
   

Kontaktní centrum - statistiky 2006

Kontaktní centrum - statistiky 2007
 
Kontaktní centrum - statistiky 2008

Kontaktní centrum - statistiky 2009
Zpracovávám...