Odbor informatiky
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor informatiky > ISP - Informační systém o platech

ISP - Informační systém o platech

ISP na KULK má po technické stránce na starosti odbor informatiky. K sumarizaci používáme sumarizační SW od firmy Gordic. Abychom mohli provést sumarizaci je nutné abychom od Vás (pořizovatelů) data dostali v přesně stanoveném formátu. (Rozhraní pro ISP.) 

Na MFČR se registruje pouze správce ISP Krajského úřadu Libereckého kraje. Jednotlivé příspěvkové organizace se neregistrují na MFČR, ale svá data posílájí na adresu ISP Krajského úřadu Libereckého kraje: isp@kraj-lbc.cz ve formátu *.xml. Zde bude provedena kontrola správnosti dat a po té budou data odeslána do centra. O výsledku kontrol budou jednotlivé příspěvkové organizace informováni .Zpracovávám...